Tillbaka till Om Klubben

Länskarta

Här har ni en karta över länen i Sverige.

Då anropssigalen är uppbyggd på denna vid längre kontakter.

AB Stockholms län AC Västerbottens län BD Norrbottens län C Uppsala län D Södermanlands län E Östergötlands län F Jönköpings län G Kronobergs län H Kalmar län I Gotlands län K Blekinge län M Skåne län N Hallands län O Västra Götalands län S Värmlands län T Örebro län U Västmanlands län W Dalarnas län X Gävleborgs län

Y Västernorrlands län Z Jämtlands län

 

länskarta